Kilka rysunków dzieci które miałam okazję i przyjemność analizować : ->

Dla dzieci:

Podczas sesji indywidualnej z dzieckiem w zależności od wieku dokładam starań, aby spotkania wyglądały obiecująco zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Zajmuje się diagnozą problemów oraz zaburzeń, które występują u dzieci, oraz poradnictwem rodzicielskim. Diagnozę stawiam na podstawie informacji z wywiadu z rodzicami/ z dzieckiem oraz testami psychologicznymi, które mam okazję przeprowadzić, a następnie omówić z rodzicami.
Obecnie głównie pracuje z dziećmi w wieku szkolnym i nastoletnim. Konikiem mojej pracy są dzieci i młodzież w wieku od 8-17 roku życia. Obecnie nie współpracuje z maluszkami. Skupiam się na dzieciach starszych oraz swoją specjalizację i szkolenia rozwijam właśnie dla tego przedziału wiekowego.
Pierwsze spotkania mają na celu rozpoznanie problemu dziecka, spojrzenie i poznanie jego potrzeby ze strony psychologicznej, oraz wybór odpowiedniej metody – formy pomocy i dalszej współpracy. Na pierwsze spotkanie zapraszam rodziców wraz z dzieckiem której celem będzie wspólnie przedstawić i omówić
sytuację ze swojego punktu widzenia oraz ustalić cel pomocy i działania. Kolejne sesje są ustalane indywidualnie i dopasowane będą pod potrzeby terapeutyczne dziecka.

Aby zapisać dziecko na wizytę u psychologa, potrzebuje zgody pisemnej rodziców lub opiekunów dziecka.

Dla dorosłych:

Konsultacje psychologiczne w gabinecie: sesja trwa 60 minut natomiast online 50 min – 10 minut przeznaczone jest na administrację. Pierwsze sesje to czas wzajemnego poznania się, ustalenia problemu i sposobu pomocy.
Zapraszam do przeprowadzenia rzetelnej diagnozy ( ilość spotkań około 1-3). Diagnoza oparta jest na podstawie wywiadu, obserwacji, oraz przeprowadzonych testów psychologicznych oraz kwestionariuszy w wersji polskiej.
W późniejszym czasie oferuje terapie krótkoterminowe (nurt poznawczo-behawioralny), zajmuje się poradnictwem i przede wszystkim profesjonalnym wsparciem w różnych ciężkich i przykrych zaistniałych sytuacjach życiowych, celem przywrócenia pacjenta do prawidłowego funkcjonowania psychicznego.

Pomagam również w kontakcie z organizacjami na terenie Niderlandów – najczęściej klienci z wypaleniem zawodowym.

Terapia dla par:

Podczas pierwszych spotkań w gabinecie istnieje możliwość uzyskania wstępnej diagnozy (oceny problemu) oraz porady, jak postępować w sytuacji kryzysu lub problemów w związku, spojrzenia obiektywnie na zaistniałą sytuację oraz kompetentne ustalenie dalszej pomocy terapeutycznej.
Kolejne spotkania:
Zaczyna się terapia dla par/ małżeńska (długość takich sesji jest określana indywidualnie) Podczas takich spotkań skupiamy uwagę nad odbudowaniem lub zbudowaniem od nowa dobrej, bezpiecznej, zdrowej i satysfakcjonującej relacji, w której fundamentem związku powinno być zaufanie między partnerami. W tym momencie w terapii par skupiamy uwagę na odkrycie przyczyny kryzysu w związku oraz wyposażenie małżonków lub partnerów w konkretne narzędzia służące do rozwiązania zarówno tych zadawnionych, jak i bieżących problemów.